• โรงงาน
 • สำนักงาน
 • โรงพยาบาล

LABEL DESIGN MAKER สร้างป้ายต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์

 • โรงงาน
 • สำนักงาน
 • โรงพยาบาล

LABEL DESIGN MAKER สร้างป้ายต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์

LABEL DESIGN MAKER คืออะไร

 • คุณสามารถพิมพ์ป้ายที่สร้างด้วย LABEL DESIGN MAKER ได้ทันทีด้วยเครื่องพิมพ์ CASIO LABEL PRINTER และนำไปใช้ในการจัดระเบียบสถานที่ทำงาน, ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานในโกดังสินค้าและอีกมากมายได้

รูปแบบเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุนและระบบปฏิบัติการ

KL-P350W / KL-G2*

เข้ากันได้กับWindows®
เข้ากันได้กับ macOS®
โปรดดูหน้าดาวน์โหลดสำหรับเวอร์ชันระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน

KL-G2
* สำหรับการเชื่อมต่อจำเป็นต้องใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับWindows®
* KL-G2 ไม่สนับสนุนการทำงานของ Mac

คุณสมบัติของ LABEL DESIGN MAKER

การสร้างป้ายด้วยการเลือกแบบตัวอย่างในหมวดหมู่

คุณสามารถเลือกแบบตัวอย่างจากหลากหลายหมวดหมู่ และใช้แบบตัวอย่างในการสร้างป้าย

การจัดการเครื่องมือ / สอบเทียบอุปกรณ์ / ข้อระวัง / ป้าย / แคมเปญ 5ส / แยกขยะ / เอกสาร / ป้ายชื่อ / ประหยัดพลังงาน / ป้ายราคา

การสร้างป้ายด้วยการเลือกแบบตัวอย่างในฉาก

คุณสามารถเลือกแบบตัวอย่างในฉากการใช้งานต่างๆ ที่หลากหลายและใช้แบบตัวอย่างนั้นในการสร้างป้าย

 • โรงงานโรงงาน
 • สำนักงานสำนักงาน
 • โรงพยาบาลโรงพยาบาล

ฟังก์ชันหลักการสร้างป้าย

ตาราง

เพียงระบุจำนวนแถวและคอลัมน์เพื่อการสร้างตารางอย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ตาราง

ลำดับเลข

พิมพ์ชุดลำดับหมายเลขหรือตัวอักษร (A ถึง Z, a ถึง z) ในป้ายที่เป็นลำดับ

ลำดับเลข

ตราประทับเวลา

แทรกวันที่และเวลาปัจจุบันลงในป้ายตามรูปแบบที่ระบุ

ตราประทับเวลา

ผสาน

พิมพ์ชุดป้ายต่างๆ โดยมีการเปลี่ยนบางข้อมูล (ข้อความและ/หรือบาร์โค้ด) ในการพิมพ์แต่ละครั้ง ฟังก์ชันนี้เหมาะมากสำหรับการสร้างป้ายการจัดการเครื่องมือ ฯลฯ

ผสาน

ตัวอย่าง

ข้อมูลที่แสดงด้านล่างเป็นเลย์เอาท์ตัวอย่างที่สะดวกสบายที่สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย

ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ฉลากและตลับเทป ให้คลิกที่นี่

การเชื่อมต่อ

มี 2 วิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อระหว่าง LABEL DESIGN MAKER และ LABEL PRINTER นั่นคือการเชื่อมต่อด้วยสาย USB และการเชื่อมต่อด้วย LAN ไร้สาย

การเชื่อมต่อด้วยสาย USB (KL-P350W)

 1. ใช้สาย USB เพื่อเชื่อมต่อ LABEL PRINTER เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อด้วยสาย USB (KL-G2)

 1. ติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์
  ดาวน์โหลดไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ ที่นี่
  * ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ไม่สนับสนุนปฏิบัติการ Mac
 2. ใช้สาย USB เพื่อเชื่อมต่อ LABEL PRINTER เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
  สำหรับขั้นตอนการเชื่อมต่อ โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ LABEL PRINTER

การเชื่อมต่อผ่าน LAN ไร้สาย (โหมดไคลเอนต์) (KL-P350W)

เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เป็นไคลเอนต์ผ่านสภาพแวดล้อม LAN ไร้สาย
เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านเร๊าเตอร์ LAN ไร้สายหรือจุดเชื่อมต่อ LAN ไร้สายของคุณ

 1. กดปุ่มเลือก LAN ไร้สาย (Wi-Fi) LAN ไร้สาย (Wi-Fi)บนเครื่องพิมพ์ค้างไว้ 3 วินาทีแล้วปล่อย
  เครื่องพิมพ์เข้าสู่ WPS (Wi-Fi Protected Setup) สแตนด์บายโหมดและไฟ LAN ไร้สาย (Wi-Fi) สีเขียวกระพริบเร็ว 2 ครั้ง
 2. ภายใน 2 นาที กดปุ่ม WPS ที่เร๊าเตอร์/จุดเชื่อมต่อLAN ไร้สาย เพื่อให้ WPS อยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน
  (โปรดดูคู่มือสำหรับ LAN ไร้สายเร๊าเตอร์/จุดเชื่อมต่อสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการใช้ปุ่ม WPS ฯลฯ)
 3. ไฟบอกสถานะ LAN ไร้สาย (Wi-Fi) ของเครื่องพิมพ์ของคุณจะติดเป็นสีเขียวเมื่อเชื่อมต่อได้สำเร็จ

* ในการกำหนดค่าการตั้งค่าอื่นๆ นอกเหนือจากที่อธิบายไว้ด้านบน ให้คลิกการตั้งค่า LAN ไร้สาย ที่เมนูการตั้งค่าของ LABEL DESIGN MAKER จากนั้นให้ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

การเชื่อมต่อผ่าน LAN ไร้สาย (โหมดจุดเชื่อมต่อ) (KL-P350W)

เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยตรงผ่าน LAN ไร้สาย
เครื่องพิมพ์จะทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อ จึงสามารถใช้งานได้แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อม LAN ไร้สาย คุณสามารถเชื่อมต่อโดยใช้การตั้งค่าเริ่มต้น

 1. กดปุ่มเปิด/ปิดของเครื่องพิมพ์เพื่อเปิดเครื่อง
 2. กดปุ่ม LAN ไร้สาย (Wi-Fi) ของเครื่องพิมพ์ (LAN ไร้สาย (Wi-Fi)) เพื่อเปิด LAN ไร้สาย (Wi-Fi)
  จะทำให้ไฟบอกสถานะ LAN ไร้สาย (Wi-Fi) กะพริบเป็นสีเขียวถี่ๆ
 3. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ในฐานะเป็นจุดเชื่อมต่อ LAN ไร้สาย (Wi-Fi)
  KL-P350W SSID (ค่าเริ่มต้น): CASIO KLPC18 AP
 4. ไฟบอกสถานะ LAN ไร้สาย (Wi-Fi) ของเครื่องพิมพ์ของคุณจะติดเป็นสีเขียวเมื่อเชื่อมต่อได้สำเร็จ

* ไม่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล (การรับและส่งเมล์ ฯลฯ) ระหว่างการเชื่อมต่อในโหมดจุดเชื่อมต่อได้ แนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อโหมดไคลเอนต์

* คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า LAN ไร้สายได้ตามต้องการ ให้ดำเนินการ LABEL DESIGN MAKER ดังต่อไปนี้: [การตั้งค่า] - [การตั้งค่า LAN ไร้สาย] - [เชื่อมต่อแอ็คเซสพ้อยท์]
* Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

* Mac และ macOS เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Computer, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ